logo2 (14K)
hovot_logo (14K)


zor_kesher (1K) pshita (2K) ehod (2K) bankim (2K) hayiavim (1K) zakaim (1K) mi_anachno (1K) daf_bait (1K)


!כל חוב ניתן לגבות

משרדנו עוסק בגביית חובות בעיתיים! כיום, בשעה שחייבים רבים מנסים להתחמק מלפרוע את חובם ולמרבה הצער, חלקם הפכו ל"מומחים" בהתחמקות, יש לנו את הניסיון והידע לזהות כל מהלך וכל פעולה אשר חייבים מבצעים על מנת להשתמט מתשלום חובם, משרדנו עוסק בהליכי גביה אינטנסיביים וביצירת מצבים בהם החייבים יעדיפו לפרוע את חובם מאשר להמשיך ולנסות להתחמק.

התשלום הינו על בסיס הצלחה!כ


2hammer (25K)
גביית חובות
מימוש עיקולים בתקופות קצרות
גביית חובות בהוצאה לפועל
גביית חובות בתיקי מזונות
חקירות יכולת
כינוס נכסים
פינויים
פקודות מעצר
עיקולי מטלטלין
ייצוג תביעות הצהרתיות
גביה כנגד חייבים מקצועיים
נקיטת הליכים כנגד תושבי חוץ
איתור מקורות כספיים של בעלי חוב
הליכים כנגד בנקים בגין אי העברת כספים


שדרות פל-ים 16 חיפה
בית שערי משפט
טלפון: 04-8650448
נייד שי: 054-5911969
פקס: 04-8620764


Copyright © 2007 Klinghoffer & Davidson. All rights reserved